SIKÇA SORULAN SORULAR

SORU: 2023-24 Eğitim senesi için hangi sınıflardan öğrenci alımı yapılıyor?

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için, İlkokul 1. ve Ortaokul 5. sınıflar için yetenek sınavı ile; İlkokul 2, Ortaokul 6, Lise 9, 10 ve 11. sınıflar için ise kontenjan dahilinde seviye sınavı ile öğrenci alacaktır. Diğer ara sınıflardan öğrenci alımı yapılmayacaktır.

SORU: İlkokul 1. Sınıfa başvurmak için yaş alt-üst sınırı nedir?

Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Okulu 1. Sınıfına başvuran adayların 69 ayını tamamlamış olması ve 1. Sınıfı bitirmemiş olması gereklidir.

SORU: İlkokul 1. sınıfı / 2. sınıfı tamamlamış durumda olan kızım/oğlum var. Aynı sınıf için tekrar başvurup sınıf tekrarı yaptırabilir miyim?

Bilkent Müzik Hazırlık İlkokulu pedagojik gelişime, hazır bulunuşluk seviyesine ve eğitimin ilk yıllarında sınıf dinamiklerine çok önem vermektedir. Halihazırda ilgili sınıfın eğitimini başka bir okulda tamamlamış olan öğrenciler aynı sınıf için yeniden başvurduklarında değerlendirmeye alınmayacaklardır.

SORU: Başvuru işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?

Aday kayıtları, online olarak web sitemizde yayınlanan tarihlerde yapılmaktadır.

Başvuru formunun doldurulup, başvuru ücreti ödemesinin https://stars.bilkent.edu.tr/basvuru/ adresinden yapılması gerekmektedir.

SORU: Başvuruda istenen belgeler nelerdir?

Başvurular onlne olarak kabul edilmektedir. Başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekenler şunlardır:

• Nüfus cüzdanı kopyası (dijital formatta)
• Öğrenci belgesi ve not dökümü
• Vesikalık fotoğraf (jpeg veya png formatında sisteme yüklenecektir)
• Sağlık Raporu (Başvuru ekranında ayrıntısı belirtilmiştir.)
• Başvuru formu (Online olarak doldurulacaktır)
• Aday kayıt ücreti. (Ödeme yalnız kredi kartıyla yapılabilmektedir.

SORU: Tanıma kurslarında yaş aralığı nedir? Ücretli midir?

Tanıtma Kurslarına, aday kaydı yaptıran tüm adaylar ücretsiz olarak katılabilirler.

SINAV İLE İLGİLİ SORULAR

SORU: Çocuğum 1. Sınıfa başvuruyor, biraz piyano çalıyor ama piyano olmazsa başka enstrüman için de değerlendirilmesini istiyorum. Piyano mu komisyon takdiri mi işaretlemem gerekli?

Birinci sınıfa başvuran adaylar enstrüman belirtse dahi diğer enstrümanlar için de her zaman değerlendirilmeye alınırlar. İlk aşamayı geçtikleri takdirde büyük bir komisyon önünde değerlendirileceklerdir. Eğer halihazırda icra ettikleri bir çalgı varsa, ikinci aşama sınavına onunla katılabilirler. Öncelikle çaldığı enstrümana verilse de başka bir sanat dalının olumlu görüşü durumunda, o sanat dalına kabul edilebilir.

SORU: Birinci sınıf adayı için enstrüman seviyesi aranıyor mu?

Hayır, 1. Sınıfa başvuran adayların herhangi bir enstrüman çalmaları beklenmez. İlk aşamada müzikal algıları ölçülür, ikinci aşamaya kalan adayların ise müzikal algılarının yanı sıra motor becerileri ve çalgıya yatkınlıkları da değerlendirilmeye alınır.

SORU: Kızım/oğlum hiçbir enstrüman çalmıyor, bu bir dezavantaj oluşturur mu?

Hayır, hatta bazı durumlarda yanlış öğrenilmiş olması dezavantaj yaratabilir. Öğrencilerin 1. Sınıf sınavında enstrüman çalmaları beklenmez. Değerlendirme enstrüman seviyelerine göre yapılmaz.

SORU: 5. sınıf adayı için enstrüman seviyesi aranıyor mu?

5. sınıfta sadece piyano, keman, viyolonsel ve viyola için seviye gereklidir. Diğer çalgılar komisyon kararıyla öğrenci alımı yaparlar. Birinci aşamada müzikal algıları ölçülür, ikinci aşamaya kalan adayların müzikal algılarının yanında motor becerileri ve çalgılara yatkınlıkları değerlendirilmeye alınır.

SORU: Çocuğum 5. sınıfta piyanodan girecek ama seviyeyi karşılamıyor, piyano için hiç şansı olmaz mı?

Eğer 5. sınıf repertuar seviyesinde bir program seslendirmiyorsa, piyanoya girmesi mümkün olamaz.

SORU: O zaman başka bir enstrüman için şansı olur mu? Bu durumda piyano mu komisyon takdiri yazmak gerekir?

Eğer birinci aşamayı geçip, ikinci aşamada piyano seviyesini karşılamıyorsa, komisyondaki diğer çalgılar değerlendirmeye alır. 5. Sınıfta piyano, keman, viyolonsel, viyola yazan her öğrenci mutlaka komisyon takdirine de girer.

SORU: Komisyon takdiri sonucu önerilen enstrümanı değiştirme şansımız olur mu?

Okulumuzda genel müzik eğitimi verilmemektedir. Kazanan her aday komisyonun belirlediği enstrüman eğitimi için burs kazanır. Kazanan adaylara yapılan enstrüman ve burs önerisi, kesinlikle değiştirilemez.

SORU: Komisyon neye göre öğrencilere enstrüman önerisinde bulunuyor?

Bu kararların arkasında bir çok farklı neden bulunmaktadır. Öncelikle, öğrencinin müzikal algısının o enstrüman için uygun olması beklenir. Ayrıca adayların belli fiziksel özelikleri ve motor becerileri enstrüman seçimlerinde önemli rol oynar. En son olarak da, sanat dallarının kontenjanları bu kararda belirleyici olan diğer bir etkendir.

SORU: Ara sınıflara başvurularda yapılacak olan genel kültür /İngilizce seviye sınavının içeriği nedir?

Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu ara sınıflarına başvuran adaylar, başvurdukları sınıfın akademik seviyesine hazırbulunuşluklarını ölçen bir sınava tabi tutulurlar. Sınav, 20 adet genel kültür, 20 adet İngilizce sorusundan oluşmaktadır.

SORU: Kabul sınavları için repertuara nereden ulaşabilirim?

Kabul sınavları için repertuar örnekleri web sitemizden incelenebilir.
http://mho.bilkent.edu.tr/ogrenci-alimlari/seviye-sinavi-programlari
Lise için: http://mhl.bilkent.edu.tr/ogrenci-alimlari/seviye-sinavi-programlari

EĞİTİM İLE İLGİLİ GENEL SORULAR

SORU: Okulumuzda müzik derslerinin dışındaki dersler, Bakanlığın ön gördüğü şekilde mi veriliyor?

Müzik Hazırlık Okulu’nda kültür dersleri, MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nca belirlenen öğretim programları çerçevesinde işlenir.

SORU: İlkokul veya ortaokula kayıtlı bir öğrencinin, öğrenim yılı süresince sanat dalında yeterli başarıyı gösterememesi durumunda başka bir okula nakli gerçekleşebilir mi?

Öğrencilerimizin, kayıt yaptırdıkları yıl içinde veya bunu izleyen yıllarda okul değişikliği kararına varması durumunda, velisinin akademik yılın sonunda yapacağı başvuru ile nakil işlemi e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

SORU: Okulunuzun günlük zaman çizelgesi nasıldır?

Okulumuzda dersler 8.30’de başlar ve eğitim saat 16.00’da son bulur. İlkokulda üç öğün (kuşluk-öğlen-ikindi), ortaokulda sadece öğlen olmak üzere yemek hizmeti okul binasında verilir.

SORU: Okul servisi uygulaması var mıdır?

Okulumuzda servis taşımacılığı hizmeti verilmemektedir. Ulaşımı velilerimiz üstlenmektedir.

MÜZİK BURSLARI İLE İLGİLİ SORULAR

SORU: Okulunuzda bursluluk sistemi nasıldır?

Kayıt hakkı kazanan adayların hepsine, kabul sınavlarında gösterdiği başarıya göre Üniversitemizin ilgili burs komisyonunca burs takdir edilir. Burslar her yıl Üniversite tarafından ilan edilen eğitim ücretleri doğrultusunda, sekiz dilim üzerinden çeşitli oranlarda tahsis edilir.

Burs oranları, komisyonun öğrenci başarısına göre yaptığı değerlendirmelerle yıllık olarak belirlenir.

SORU: Okulunuzda ihtiyaç bursu verilmekte midir?

Hayır, Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Okulunda sadece başarı bursu verilmektedir.

SORU: Öğrencinin eğitim hayatı süresince burs oranında değişiklik olur mu?

Burs komisyonları her sene sonu Haziran ayında toplanır. Öğrencilerin başarı durumları her yıl genel değerlendirmeye alınmaktadır, buna bağlı olarak öğrencilerin burs oranlarında değişiklikler olabilir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 06800 Bilkent, Ankara

E-posta: mssf@bilkent.edu.tr   
mho.bilkent.edu.tr/ogrenci-alimlari   
Tel: (312) 290 1961
Faks: (312) 266 4539

Detaylı bilgi için yukarıda belirtilen telefonlardan Bölüm Başkanlıkları ve Sanat Dalı Koordinatörlüklerine ulaşabilirsiniz.