• ogrenci alimlari

ÖĞRENCİ ALIMLARI

2022-23 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN BAŞVURULARIMIZ KAPANMIŞTIR

Müzik Hazırlık Lisesi bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokul 1 ve 5. sınıflar için özel yetenek sınavı 2, 3, ve 7. sınıflar için seviye sınavı ile öğrenci alacaktır. Diğer ara sınıflar için 2022-23 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı yapılmayacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ

• Aday kayıt tarihleri: 6-15 Haziran 2022 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
• Aday PDR görüşmeleri: 10-27 Haziran 2022 tarihleri arasında online yapılacaktır.
• Sınav tarihleri: 27-30 Haziran 2022
• Kesin sınav sonuçlarının açıklanması: 7 Temmuz 2022

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

• Online başvuru formu
• Öğrenci belgesi ve not dökümü
• Vesikalık fotoğraf (JPEG veya PNG Formatında)
• 5. ve 7. sınıfa başvuracak öğrenciler için, nefesli çalgı çalmasına engel bir durum olmadığını belirten sağlık raporu
• Kayıt ücreti: 480₺ Ödeme sadece kredi kartıyla ve https://stars.bilkent.edu.tr/basvuru/ linki üzerinden yapılabilecektir. İlgili link, 6 Haziran 2022 tarihi itibariyle aktif olacaktır.

TANIMA KURSLARI

Tanıma kursları 20-24 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir. Tanıma kurslarının temel amacı adaylara sınav formatını göstermek, onların sınavdan önce öğretmenlerimize alışmalarını sağlamak ve duygusal olarak onları sınava hazırlamaktır. Tanıma kursları bir hafta boyunca her gün saat 16:00’dan sonra yapılacaktır. Kurslara katılım tavsiye edilir ancak zorunlu değildir.

TANITIM TOPLANTISI

Tanıtım toplantısı 22 Haziran 2022 Çarşamba günü 20:00’de online olarak gerçekleşecektir. Toplantı katılım bilgileri başvuru yapan adaylarla ayrıca paylaşılacaktır.

GİRİŞ SINAVLARI

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu 2022-23 Eğitim-Öğretim yılı için, İlkokul 1. ve Ortaokul 5. sınıflar için yetenek sınavı ile; İlkokul 2. ve 3. sınıflar ve Ortaokul 7. sınıf için ise seviye sınavı ile öğrenci alacaktır. Diğer ara sınıflardan öğrenci alımı yapılmayacaktır.

Yetenek ve seviye sınavları, bütün dallar için 27-30 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

İlkokul 1 ve Ortaokul 5. sınıf yetenek sınavları iki aşamadan oluşur:

• Birinci aşama, müzikal algı ve duyuş sınavı: Çok sesli duyuş, melodi, ritim tekrarı ve adayın hazırladığı bir şarkıyı söylemesinden oluşur. Birinci aşamada başarılı bulunan adaylar, enstrüman komisyonu karşısına çıkarlar.
Önerilen Şarkılar

• İkinci aşama, Birinci aşamada başarılı bulunan adayların komisyon önünde algı sınavını tekrarlamaları beklenir. Bu aşamada ayrıca adayın, genel motor becerileri ve enstrümanlara olan fiziksel uyumu da değerlendirilir. Zorunlu olmamakla beraber ikinci aşamada enstrüman çalan öğrenciler eserlerini seslendirebilirler.

Müzik Hazırlık Okulu 1. ve 5. sınıf komisyon sınavları geniş bir jüri karşısında yapılmaktadır. Jüride her çalgı için birden fazla öğretim görevlisi bulunur. İlkokul 1. sınıflar için, sınava giren adayların herhangi bir enstrüman çalıyor olmaları beklenmez. Kendi enstrümanı ile sınava katılan öğrencilere komisyon başka bir enstrümanı eğitimleri için önerebilir.

Birinci aşamada beklenen başarıyı gösteremeyen adaylar ikinci aşamaya katılamazlar.

İlkokul 2, 3 ve Ortaokul 7. sınıf seviye sınavları üç aşamadan oluşur:

• Birinci aşama, adaylar teori/solfej/dikte seviye sınavına tabi tutulurlar. Seviye sınav örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

• İkinci aşama, ara sınıflara başvuran adaylar kültür dersleri ve İngilizce seviye sınavına alınırlar. Sınavda adayların başvurdukları sınıfın hazır bulunuşluk düzeyini karşılamaları beklenir. Kültür dersleri seviye tespit sınavı bilgilendirme.

• Üçüncü aşama, her iki aşamayı da başarılı bir şekilde geçen adaylar enstrüman komisyonu karşısında sınıf seviyesine uygun bir repertuvarı enstrümanlarıyla seslendirirler.

2. sınıflar Kulak Eğitimi/Müzik Teorisi Seviye Sınavı

3. sınıflar Kulak Eğitimi/Müzik Teorisi Seviye Sınavı

7. sınıflar Kulak Eğitimi/Müzik Teorisi Seviye Sınavı

Sınıf bazında enstrüman seviye programlarına da yine aşağıdaki linkten erişilebilir.

Enstrüman Tanıtım Bilgileri

Enstrüman Seviye Sınavları

Lise başvuruları için bu linki ziyaret edebilirsiniz

SINIF               SINAV

1. Sınıf         1. Müzikal algı ve duyuş
                   2. Komisyon sınavı

2. Sınıf         1. Teori/Solfej/Dikte seviye sınavı
                   2. Kültür dersleri/İngilizce seviye sınavı
                   3. Enstrüman seviye sınavı

3. Sınıf         1. Teori/Solfej/Dikte seviye sınavı
                   2. Kültür dersleri/İngilizce seviye sınavı
                   3. Enstrüman seviye sınavı

5. Sınıf         1. Müzikal algı ve duyuş
                   2. Komisyon sınavı
                   3. Enstrüman Seviye Sınavı
                   (5. Sınıf Keman, Piyano, Viyola ve Viyolonsel sadece seviye sınavıyla öğrenci alacaktır. Diğer enstrümanlar için seviye beklenmemektedir.)

7. Sınıf         1. Teori/Solfej/Dikte Seviye Sınavı
                   2. Kültür dersleri/İngilizce seviye sınavı
                   3. Enstrüman Seviye Sınavı

AZAMİ SINIF KONTENJANLARI

Her sınıfa kabul edilecek maksimum öğrenci sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Aşağıdaki kontenjanların üzerinde başarılı öğrenci bulunduğu durumlarda, yedek liste uygulanır. Sınav sonuçlarına göre kontenjanların altında öğrenci kabulü yapılabilir.

SINIF              AZAMİ KONTENJAN

1. Sınıf         8

2. Sınıf         1

3. Sınıf         1

5. Sınıf         4

7. Sınıf         1

SINAV SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Öğrenciler, sınavın gerçekleşeceği binaya veli refakati olmaksızın girerler. Birinci aşama müzikal algı ve duyuş sınavı 5-10 dakika; ikinci aşama komisyon sınavı ise 10-15 dakika arasında sürer. Sınavın uzunluğu ile öğrencinin başarısı arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Ara sınıflar için uygulanacak olan Genel Kültür Genel Yetenek Seviye Sınavı 20 soru ve İngilizce Seviye Sınavı 20 soru olmak üzere toplam 40 sorudan oluşup 60 dakika sürmektedir.

1. ve 5. sınıflar için ikinci aşama komisyon sınavında, adayın sınavda gösterdiği performansın yanında kendisinin yaşına bağlı fiziksel özellikleri ile enstrümana olan yatkınlığı da değerlendirilmeye alınır.

Sınavda başarılı bulunan her öğrenci, komisyonun takdir ettiği bir enstrümana (sanat dalına) kabul edilir. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra komisyonun verdiği kararın değiştirilmesi mümkün değildir.

ERİŞİM

Bilkent Üniversitesi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Müzik Bölümü 06800 Bilkent, Ankara
E-posta: mssf@bilkent.edu.tr
Tel: (312) 290 1961
Faks: (312) 266 4539

Detaylı bilgi için yukarıda belirtilen telefonlardan Bölüm Başkanlıkları ve Sanat Dalı Koordinatörlüklerine ulaşabilirsiniz.