YİĞİT ÜLGEN

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ve ardından 1989'da girdiği Bilkent Üniversitesi'nde Prof. Doğan Cangal'la viyolonsel çalıştı. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü’nde yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimlerini tamamladı. Alexander Rudin gibi viyolonsel sanatçılarının ustalık sınıflarına katıldı. Pek çok konser ve resital gerçekleştiren Yiğit Ülgen, eğitimi boyunca Bilkent Uluslararası Gençlik Yaz Okulu'na da aktif olarak katıldı. 1993'ten bu yana Bilkent Senfoni Orkestrası üyesi, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ve Müzik Hazırlık Okulu öğretim görevlisi, Viyolonsel Sanat Dalı Koordinatörüdür.


VİYOLONSEL ÖĞRETİM KADROSU