ULUĞBEK RIHSİ

Özbekistan’da doğdu. 1985 yılında Taşkent Devlet Konservatuvarı’nda eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra Özbekistan Devlet Filarmoni'nin yaylı çalgılar dörtlüsünde çalıştı. Aynı zamanda Taşkent Devlet Konservatuvarı'nda viyola öğretmenliği yaptı.1993 yılından beri Bilkent Senfoni Orkestrası üyesi, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim görevlisidir.


VİYOLA ÖĞRETİM KADROSU