RÜMEYSA TÜRKOĞLU YILMAZ

Ankara Meliha Hasan Ali Bostan Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun oldu. Öğretmen Lisesi kompozisyon yarışmalarında Ankara’da altı kez derece alarak 2014 Habertürk gazetesi eğitim köşesinde “Kompozisyon Şampiyonu” olarak yer aldı. Eğitimine Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda devam etti ve yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Üniversite eğitim sürecinde gönüllü olarak mülteci öğrenciler ile ilgili araştırma çalışmalarına katıldı. Mülteci öğrencilerin sayıca fazla olduğu Ankara Altındağ Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu’nda Avrupa Birliği projesi kapsamında staj yaptı. Aynı zamanda bu süreçte Ankara’da belirli gazete ve TV stüdyoları bünyesinde iletişim, beden dili ve hitabet üzerine eğitim aldı. Seslendirme çalışmaları yaptı. Şu an Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapmaktadır. Lisansüstü çalışma alanı Gardner çoklu zekâ kuramı ve işitsel/müziksel zekâ çocuklardır. Matematik ve müzik ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bünyesinde Müzik Hazırlık İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır.


SINIF ÖĞRETMENLERİ ÖĞRETİM KADROSU