• Okulumuz1

HAKKIMIZDA

Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu, Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararı ile kurulmuş, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın güncel öğretim programlarını yürüten, klasik müzik alanında tam gün eğitim veren bir okuldur.

İlke olarak öğrenmenin öğretilmesini amaçlayan programlar doğrultusunda öğrencilerin araştırmacı kimlik kazanmaları hedeflenir. Serbest düşüncenin egemen olduğu, demokrasi sevgisinin aşılandığı ortamlar öğrencilerimizin hem sanatsal hem de sosyo-kültürel yapıda belirlenen düzeye erişmelerine olanak sağlamaktadır.

Yetenekli çocukların erken yaşlarda düzenli bir şekilde müzik eğitim programı uygulayan okullarda eğitilmeleri dünyada özel bir uygulamadır. İlköğretim çağı bu amaca yönelik verimli temellerin atılabileceği en uygun devredir. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu, bu tür okulların ülkemizdeki öncüsü ve tek örneğidir.

İlkokul 1. sınıfa özel yetenek (duyuş ve müzikal algı) sınavıyla öğrenci alınmaktadır. Adaylara yetenek ve fiziki özelliklerine göre seçebilecekleri sanat dalları (enstrümanlar) için rehberlik sunulmaktadır. 2. sınıftan 8. sınıfa kadar ise, başvurulan enstrüman dalına göre yetenek veya seviye (enstrüman seviyesi ve duyuş) sınavıyla öğrenci kabul edilmektedir.

Kabul sınavlarında üstün başarı sergileyen öğrenciler, Bilkent Üniversitesi Yetenek Bursu için başvurabilirler. Okulumuzda öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler, öğretim ücretini çeşitli oranlarda karşılayan burslardan yararlanmaktadır. Öğrenci başarısı esas alınarak belirlenen bu burslar, bir yıllık eğitim ücretini belli oranlarda karşılar ve karşılıksız olarak tahsis edilir. Burslar, yıllık değerlendirmeye tabi olmakla birlikte, süreklilik arz etmektedir.

İlk ve ortaokul öğrencilerinin ortalama 10 kişilik sınıflarda eğitim ve öğretim yaptıkları okulumuzun MEB program denkliği ve verilen genel eğitimin düzeyi, öğrencilerin ara sınıflarda diğer okullara nakillerine olanak sağlamaktadır.

Müzik dersleri ise bireysel ve toplu derslerden oluşmaktadır. Enstrüman dersleri, sanatçı eğitimciler ve öğrencilerin teke tek yaptıkları bireysel derslerdir. Kulak eğitimi ve müzik kültürü dersleri ise; müzik bilgilerinin temel seviyeden başlanarak uygulamalar yoluyla öğretildiği toplu müzik dersleridir. Kulak eğitimi dersi; notanın şarkılandığı solfej, işitilen müziğin notaya döküldüğü dikte ve müzikle ilgili teorik bilgilerin işlendiği üç ana alanı kapsar. Programda birlikte müzik yapmanın hedeflendiği koro dersi de yer almaktadır. Piyano dışındaki sanat dallarında okuyan öğrencilere temel piyano eğitimi verilir, öğrenciler eğitimleri boyunca konser, ustalık dersleri ve seminer gibi etkinliklerden de yararlanır.

Okulumuz Bilkent Üniversitesi Merkez Kampus içindedir, öğrencilerimiz Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu’nda bulunan özel ses yalıtımlı stüdyo ve çalışma odalarını hafta içi ve cumartesi günleri kullanabilirler.

Ortaokul 8. sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerimizden; müzik öğrenimlerine devam etmek isteyenler Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi kabul sınavlarına girmekte; diğer liselerde okumak isteyenler ise ilgili okullara başvurabilmektedirler.