ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SENFONİ ORKESTRASI 2019 SOLİST SEÇMELERİ

Ocak, 2019

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın 15 Aralık 2018 tarihinde düzenlediği solist seçmelerinde aşağıdaki öğrencilerimiz seçilerek orkestranın konserlerinde solist olmaya hak kazanmışlardır. Öğrencilerimizi kutluyoruz.

Nehir Nisa Alemdar, viyolonsel - 6. sınıf, Artur Rahmatulla’nın sınıfı 

Sarp Sümbül, viyolonsel - 7. sınıf, Serdar Rasul’un sınıfı

Zeynep Arslan, viyolonsel - 2. sınıf, Marina Rahmatulla’nın sınıfı