• akademi slider

BİLKENT KOMPOZİSYON AKADEMİSİ 2017

18 – 22 Haziran 2017, Ankara

https://bilkentkompozisyonakademisi.wordpress.com/

Bilkent Kompozisyon Akademisi, genç besteciler için yaz döneminde düzenlenen uluslararası bir eğitim ve atölye çalışmasıdır. Katılımcıların, günümüzün önde gelen bestecilerinden Mark Andre ile özel dersler yapma ve Hezarfen Topluluğu ile yoğun çalışma olanağı bulacağı bu yılki Akademi, 18-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Akademi kapsamına kabul edilen eserler etkinlik süresince her gün provalarla irdelenecek ve Hezarfen Topluluğu’nun vereceği kapanış konserinde seslendirilecektir.

Etkinlik programında, ayrıca, Hezarfen Topluluğu tarafından gerçekleştirilecek olan “Mark Andre Portre Konseri” ve Akademi Eğitim Kadrosu üyeleri tarafından yönetilecek seminer, panel, ustalık sınıfları, atölyeler ve özel dersler de yer alacaktır.

Uluslararası niteliği dolayısıyla, Akademi’nin ana dili İngilizce ve destek dili de Türkçe olacaktır. Etkinliklerin geneli, konserler ve katılımcı profillerine dair odyovizüel dokümantasyon öngörülmüştür.

Başvuru Kategorileri ve Ücretler

Tüm yaş ve uyruktan besteciler katılabilir. Aktif, yarı-aktif ve pasif olmak üzere 3 başvuru kategorisi vardır.

Başvuru sahibi, ilgilendiği tüm kategorileri başvuru formunda işaretlemelidir. Başvuruya ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için lütfen ilgili internet sayfamızı ziyaret ediniz: https://bilkentkompozisyonakademisi.wordpress.com/basvuru/

Aktif Katılım Ücreti: 1200 TL

İçerik:


– Konserler, ustalık sınıfları ve atölyeler, seminerler ve paneller dahil olmak üzere tüm etkinliklere katılım

– Mark Andre ile özel ders

– Akademinin eğitim kadrosu ile özel dersler

– Seçilen eserin Hezarfen Topluluğu tarafından Akademinin kapanış konserinde icra edilmesi

– Hezarfen Topluluğu ile eserin provaları

– Seçilen eserin profesyonel ses ve görüntü kaydı

– 6 gece Bilkent Üniversitesi yurtlarında konaklama

– Akademi süresince günde 3 öğün yemek (5 gün)

Yarı-Aktif Katılım Ücreti: 800 TL

İçerik:


– Konserler, ustalık sınıfları ve atölyeler, seminerler ve paneller dahil olmak üzere tüm etkinlilere katılım

– Mark Andre ile özel ders

– Akademinin eğitim kadrosu ile özel dersler

– Seçilen eserin Hezarfen Topluluğu tarafından gerçekleştirilecek okuma provası ve bu provanın kaydı

– 6 gece Bilkent Üniversitesi yurtlarında konaklama

– Akademi süresince günde 3 öğün yemek (5 gün)

Pasif Katılım Ücreti: 600 TL (Konaklama ve yemek dahil) 300 TL (Konaklama ve yemek hariç)

İçerik:


– Konserler, ustalık sınıfları ve atölyeler, seminerler ve paneller dahil olmak üzere tüm etkinliklere katılım

– Akademinin eğitim kadrosu ile özel dersler
Konaklama içeren seçenekte ayrıca

– 6 gece Bilkent Üniversitesi yurtlarında konaklama

– Akademi süresince günde 3 öğün yemek (5 gün)

Akademi katılımcıları haricinde etkinlikler halka kapalı gerçekleşecektir. Konserler haricindeki tüm etkinlikler akademi üyelerine özeldir.