• 1

MÜFREDAT

Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu’nda öğretim programı iki ana başlık altında yürütülür:

1. Müzik (Alan/Yardımcı Alan) Dersleri
2. Müzik Dersleri Dışındaki Ortak Dersler

1. Müzik (Alan/Yardımcı Alan) Dersleri

Okullarımıza kayıt hakkı kazanan her öğrenci, kabul aldığı sanat dalı ile ilgili birebir verilen eğitimin yanı sıra aşağıda sıralanan dersleri alır:

İlk ve Ortaokul

Alan Dersleri: Çalgı
Yardımcı Alan Dersleri: Solfej-Dikte-Teori-Koro-Eşlik-Yardımcı Piyano (Piyano dışındaki sanat dallarında okuyan öğrenciler için)

Alan ve yardımcı alan derslerinde verilen eğitim ve bu eğitimin yıl bazında sonuçlarının alındığı ölçme-değerlendirme; fakültemizin ilgili sanat dalı koordinatörlüklerince hazırlanan yıllık çalışma planları doğrultusunda ve bir bütünlük içerisinde yürütülür.

2. Müzik Dersleri Dışındaki Ortak Dersler

Okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği zorunlu dersler “ortak dersler” başlığı altında, onaylanmış haftalık ders çizelgeleriyle uyumlu olarak verilir. Seçmeli derslerin verilmesinde ise ilgili çizelgede sıralanan liste temel alınır. Ortak derslerin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu öğretim programları esas alınarak planlanır ve uygulanır.

İlkokulda Zorunlu Dersler

1. Sınıf: Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Beden Eğitimi ve Spor

2. Sınıf: Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Beden Eğitimi ve Spor

3. Sınıf: Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Beden Eğitimi ve Spor

4. Sınıf: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Beden Eğitimi ve Spor,Trafik Güvenliği

Serbest Etkinlikler: Yabancı Dil, Koro, Yardımcı Piyano

Ortaokulda Zorunlu Dersler

5. Sınıf: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Çalgı, Solfej-Dikte-Teori, Yardımcı Piyano

6. Sınıf: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Çalgı, Solfej-Dikte-Teori, Yardımcı Piyano, Korrepetisyon

7. Sınıf: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Çalgı, Solfej-Dikte-Teori, Yardımcı Piyano, Korrepetisyon

8. Sınıf: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Çalgı, Solfej-Dikte-Teori, Yardımcı Piyano, Korrepetisyon

Seçmeli Dersler: Koro, Görsel Sanatlar, Spor ve Fiziki Etkinlikler